Редакційна колегія:
Головний редактор: Коваленко Євгенія Іванівна, кандидат педагогічних наук, професор, завідувач
кафедри педагогіки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.
Заступник головного редактора: Криловець Микола Григорович, доктор педагогічних наук,
професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Ніжинського державного університету
імені Миколи Гоголя.
Відповідальний секретар: Новгородська Юлія Григорівна, кандидат педагогічних наук, доцент
кафедри педагогіки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.
Члени редколегії:
Бердзенішвілі Нана Малхазівна, член дисертаційної ради з географії, доктор географічних наук,
асоційований професор Телавського державного університету імені Якова Гогебашвілі (Грузія);
Бондаренко Юрій Іванович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри методики
української мови і літератури Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя;
Бурда Михайло Іванович, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, головний
вчений секретар НАПН України;
Бейгер Галина, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки Державної вищої професійної
школи в Хелмі (Польща);
Конончук Антоніна Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки і
соціальної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя;
Лукашова Ніна Іванівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри хімії Ніжинського державного
університету імені Миколи Гоголя;
Максименко Сергій Дмитрович, доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН України,
директор Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України;
Папуча Микола Васильович, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної і
практичної психології Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя;
Пихтіна Ніна Порфиріївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти Ніжинського
державного університету імені Миколи Гоголя;
Плахотнік Ольга Василівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки Київського
національного університету імені Тараса Шевченка;
Пуховська Людмила Прокопівна, доктор педагогічних наук, професор, старший науковий співробітник
відділу порівняльної професійної педагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України;
Тезікова Світлана Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, декан
факультету іноземних мов Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя;
Турчин Тамара Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки Ніжинського
державного університету імені Миколи Гоголя;
Чепелєва Наталія Василівна, доктор психологічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України,
заступник директора Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України;
Шіошвілі Ірма Георгіївна, доктор філософських наук, ректор Телавського державного університету імені
Якова Гогебашвілі (Грузія);
Щотка Оксана Петрівна, кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри психології Ніжин-
ського державного університету імені Миколи Гоголя.