Особливості професійної підготовки вчителя початкової школи

  • T. V. Hordienko кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
  • M. P. Dolmatova кандидат педагогічних наук, доцент кафедри прикладної лінгвістики Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Ключові слова: особистісно орієнтоване навчання і виховання, професійно- педагогічна підготовка вчителя початкової школи

Анотація

У статті окреслено актуальні тенденції та підходи до підготовки майбутнього вчителя початкової школи у сучасних соціокультурних умовах, обґрунтувано психолого-педагогічні та методичні особливості підготовки майбутнього вчителя початкової школи в контексті особистісно орієнтованого навчання і виховання. Пріоритетною проблемою вищих навчальних закладів педагогічного спрямування на етапі інтеграції України до європейського освітнього простору є підготовка вчителя нової генерації: сучасній школі потрібні вчителі, здатні забезпечити реалізацію творчого потенціалу учня. Метою особистісно орієнтованої професійної педагогічної освіти є підготовка вчителя-професіонала, здатного до самонавчання, самовдосконалення й саморозвитку упродовж життя, який є творчою особистістю, дослідником-пошукувачем, що аналізує, апробує найраціональніші шляхи, умови, методи, засоби, форми високоефективного виконання конкретних завдань виховання, освіти і навчання, має повагу
до особистості учня, розуміє його потреби.

Посилання

1. Volodko V. M. Osnovni komponenty zahalnopedahohichnoi pidhotovky mai­ butnoho vchytelia. Problemy suchasnoi pedahohichnoi osvity: zb. st. / Krym. derzh. humanit. in­t. Kyiv, 2001. Vyp. 3. (Pedahohika i psykholohiia). S. 25–42.
2. Kolomiiets L. I. Pidhotovka vchytelia pochatkovykh klasiv do zabezpechennia nastupnosti navchannia v konteksti suchasnykh paradyhm osvity. Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu imeni Ivana Franka. 2012. Vyp. 61. S. 149–153.
3. Savchenko O. Ya. Vykhovnyi potentsial pochatkovoi osvity. Kyiv: SPD "Tsudyno­vych", 2007. 204 s.
4. Telychko N. V. Osoblyvosti systemnoho pidkhodu do formuvannia pedahohichnoi maisternosti vchyteliv pochatkovoi shkoly // Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsional­noho universytetu. Seriia: Pedahohika. Sotsialna robota, 2014. Vyp. 33. S. 190–192.
5. Tykhonova T. V. Osobystisno­diialnisnyi pidkhid u profesiinii pidhotovtsi maibutnoho vchytelia informatyky. Naukovi pratsi. Chornomorskyi derzhavnyi univer­ sytet imeni Petra Mohyly. Seriia "Pedahohika". 2000. T. 7. S. 92–98.

Переглядів анотації: 33
Опубліковано
2018-11-26
Як цитувати
Hordienko, T. V., & Dolmatova, M. P. (2018). Особливості професійної підготовки вчителя початкової школи. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (3), 18-22. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2018-PP-3-18-22