Особливості становлення і розвитку самостійності дитини у дошкільному віці

  • O. V. Lisovets асистент кафедри дошкільної освіти Ніжин­ ського державного університету імені Миколи Гоголя
Ключові слова: самостійність, дошкільний вік, вікові кризи

Анотація

У статті розглядається актуальна проблема становлення і розвитку самостійності дитини у дошкільному віці у контексті її фізіологічного, психологічного та соціально-особистісного розвитку. Представлено поетапний розгляд даної проблеми шляхом аналізу немовлячого, раннього та передшкільного віку. Доведено, що самостійність особистості розвивається протягом всього періоду дошкільного дитинства і залежить від багатьох факторів: психічних і фізіологічних процесів, соціальної ситуації розвитку, умов та змісту діяльності дитини. На етапі немовлячого віку закладаються передумови самостійності особистості: розвиток зорово-орієнтаційних реакцій, зростання рухової активності, урізноманітнення дій з предметами, формування навичок в режимних процесах, мовлєннєвий розвиток, прояви інтересу до навколишнього тощо. На етапі раннього віку дитини поступово зростаюча активність дитини трансформується в її самостійність, що все більше проявляється в самообслуговуванні, предметно-ігровій діяльності, спілкуванні. На етапі передшкільного віку дитина намагається реалізувати своє "я", прагнучи підтвердити свою самостійність; у неї формуються основи відповідального ставлення до результатів своїх дій. Встановлено, що самостійність дитини старшого дошкільного віку (5–7 років) проявляється в пізнавальній, емоційно-ціннісній та діяльнісній сферах. Вказується, що прояви самостійності у різних дітей одного віку є неоднаковими і формуються з різною інтенсивністю. Самостійність дошкільника у своєму розвитку досягає різних стадій залежно від віку, системи вимог, які висуваються до дитини дорослими, та умов виховання.

Посилання

1. Hurina Z. V. Psykholoho­pedahohichni umovy stanovlennia samostiinosti u ditei rannoho viku: dys. … kand. psykhol. nauk: 19.00.07 / Natsionalnyi pedahohichnyi universy­
tet imeni M. P. Drahomanova. Kyiv, 2007.
2. Elyseeva Z. V. Pedahohycheskye uslovyia vospytanyia samostoiatelnosty u detei ranneho vozrasta v seme: avtoref. dyss. ... kand. ped. nauk: 13.00.01 / Mosk. hos. ped. yn­
t ym. V. Y. Lenyna. Moskva, 1988. 16 s.
3. Pro doshkilnu osvitu: Zakon Ukrainy № 2628­III vid 11.07.2001 r.
4. Razyna N. V. Psykholohycheskoe soderzhanye kryzysa trekh let: dyss. … kand. psykhol. nauk: 19.00.07. Moskva, 2002.
5. Savchenko M. V. Vykhovannia samostiinosti u ditei starshoho doshkilnoho viku v ihrovii diialnosti: dys. ... kand. ped. nauk: 13.00.08 / DVNZ "Donbas. derzh. ped. un­t". Sloviansk: [b. v.], 2014. 243 s.
6. Udina O. M. Vykhovannia samostiinosti doshkilnykiv v obrazotvorchii diialnosti (na materiali aplikatsii): dyss. … kand. ped. nauk: 13.00.08 / Instytut problem vykhovannia
APN Ukrainy. Kyiv, 2008. 25 s.

Переглядів анотації: 69
Опубліковано
2018-11-26
Як цитувати
Lisovets, O. V. (2018). Особливості становлення і розвитку самостійності дитини у дошкільному віці. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (3), 28-34. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2018-PP-3-28-34