Теоретичні основи формування конскурентноспроможного менеджера освіти в умовах євроінтеграції

  • Yu. H. Novhorodska кандидат педагогічних наук, доцент кафед­ ри педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Ключові слова: менеджер, конкурентоспроможність, професійний та особистісний аспекти конкурентоспроможності

Анотація

Стаття присвячена розгляду такої актуальної проблеми, як формування сучасного менеджера. Спираючись на різні підходи до цього питання, автор вважає,
що серед складових характеристик менеджера особливе місце належить його конкурентоспроможності. У статті подано загальну характеристику конкурентоспроможності менеджера і визначено її роль у діяльності організації у сфері освіти. Автор зазначає, що конкурентоспроможний менеджер повинен володіти не тільки професійною компетентністю, правовими, інформаційними знаннями, але бути здатним діяти в умовах ризику, генерувати нові ідеї, якісно організовувати інноваційну діяльність, володіти лідерськими якостями, прагнути до особистісного розвитку та сприяти розвитку своїх підлеглих. Такий менеджер
повинен стати ключовою фігурою модернізації сучасної освіти.

Посилання

1. Andreeva Yu. V. Razvytye konkurentosposobnosty studentov­zhurnalystov. Pedahohyka. 2006. № 5. S. 67–70.
2. Andriiako T. Yu. Pedahohichna sutnist i struktura konkurentospromozhnosti fakhiv­tsia. Visnyk Cherkaskoho universytetu. Ser. "Ped. nauky". 2010. Vyp. 189. Ch. 2. S. 110-116.
3. Bereka V. Zabezpechennia yakosti osvitnoi pidhotovky maibutnikh menedzheriv osvity. Pedahohichnyi dyskurs. 2014. Vyp. 16. S. 23–28. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/­
peddysk_2014_16_6.
4. Varii M. Y. Psykholohiia osobystosti: navch. posib. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury, 2008. 592 s.
5. Vykhanskyi O. S., Naumov A. Y. Menedzhment: uchebnyk. 3­e yzd. Moskva: Hardaryky, 2001. 528 s.
6. Haievskyi B. A. Osnovy nauky upravlinnia: navch. posib. Kyiv: MAUP, 1997. 112 s.
7. Hladkova Yu. M., Fedotova Yu. V. Funktsii upravlinskoi diialnosti menedzhera osvitnoi ustanovy URL: http://nbuv.gov.ua/
8. Mezynov V. N. Podhotovka konkurentosposobnoho uchytelia v vuze: monohrafyia. Elets: EHU ym. Y. Bunyna, 2007. 166 s.
9. Mialkyna E. V. Sushchnost y struktura konkurentosposobnosty budushchykh spetsya­ lystov. Nauka y shkola. 2010. № 4. S. 114–116.
10. Khairullyna E. R. Systemnaia oryentatsyia proektno­tvorcheskoi deiatelnosty na samorazvytye konkurentosposobnosty studentov ynzhenerov­tekhnolohov. Kazan: Tsentr
ynnovats. tekhnolohyi, 2007. 345 s.
11. Khapilova V.P. Konkurentozdatnist osobystosti yak predmet psykholohichnoho doslidzhennia. Psykholohichnyi visnyk: zb nauk. prats Instytutu psykholohii im. H.S.Kostiuka APN Ukrainy / za red. S. D. Maksymenka; Nizhynskyi derzh. ped. un­t im. M. Hoholia. 2003. Vyp. 1. S. 144–148.

Переглядів анотації: 30
Опубліковано
2018-11-26
Як цитувати
Novhorodska, Y. H. (2018). Теоретичні основи формування конскурентноспроможного менеджера освіти в умовах євроінтеграції. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (3), 50-53. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2018-PP-3-50-53