Супервізія в діяльності освітнього тренера

  • S. V. Ivashniova кандидат педагогічних наук, заступник директора Інститут післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка
Ключові слова: післядипломна педагогічна освіта, освітній тренер, тренінг

Анотація

У процесі реалізації експериментальної програми розвитку професійної компетентності педагогічного персоналу закладу освіти, яка впроваджується в 20
закладах загальної середньої освіти міста Києва, було виявлено запити щодо супроводу тренерської діяльності після завершення навчання за спеціально
розробленою програмою. Крім того, таку необхідність підтвердив моніторинг якості проектування програми розвитку педагогічного персоналу, що актуалізувало пошук його оптимальної форми. Аналіз досвіду реалізації тренінгових програм для дорослих професіоналів громадськими організаціями підтвердив припущення щодо ефективності супервізії. Однак відсутність нормативних документів, які регламентують її використання в системі післядипломної педагогічної освіти, визначають функції, мету, завдання, форму проведення, вимоги до підготовки супервізора тощо, є комплексною проблемою, яка потребує
вирішення як на науковому, так і на законодавчому рівнях. У статті подано результати дослідження змісту поняття "супервізія" та особливостей супервізії як форми розвитку професійної компетентності педагогічних працівників у контексті реформи системи освіти в Україні. Стаття окреслює дослідницьку позицію автора щодо можливостей використання супервізії в роботі освітніх тренерів, форми проведення супервізії та її структури. Необхідність спеціальної підготовки методистів та науково-педагогічних працівників інститутів післядипломної педагогічної освіти до впровадження супервізії в практику підтверджена результатами емпіричного дослідження. В подальших наукових дослідженнях варто звернути увагу на необхідність створення інституту освітньої супервізії та освітніх супервізорів, уточнення функцій супервізії з огляду на специфіку діяльності освітнього тренера в системі освіти України, унормування діяльності освітнього тренера та супервізора в системі післядипломної педагогічної освіти. В контексті підготовки тренерів програми розвитку професійної компетентності педагогічного персоналу закладу освіти необхідним кроком є розробка та апробація окремого модуля в навчальній програмі, присвяченого проведенню супервізії.

Посилання

1. Astremska I. V. Superviziia yak zasib podolannia emotsiinoho vyhorannia sotsial­ noho pratsivnyka. Sworld: zb. nauk. pr. 2014. T. 15, № 1. S. 65–75. URL:
https://www.sworld.com.ua/konfer34/185.pdf (data zvernennia: 14.07.2018).
2. Deiaki pytannia nadannia subventsii z derzhavnoho biudzhetu mistsevym biudzhetam na zabezpechennia yakisnoi, suchasnoi ta dostupnoi zahalnoi serednoi osvity "Nova ukrainska shkola": Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy № 237 za stanom na 4 kvitnia 2018 r. Verkhovna Rada Ukrainy: ofitsiinyi portal. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/237­2018­%D0%BF (data zvernennia: 14.07.2018).
3. Dzheikobs D., Dэvyd P., Meier D. D. Supervyzorstvo. Tekhnyka y metodы korrek­tyruiushchykh konsultatsyi: rukovodstvo dlia prepodavatelei psykhodynamycheskoi psykho­
terapyy y psykhoanalyza. Sankt­Peterburh: B.S.K., 1997. 235 s.
4. Ponomarenko M. A. Pedahohycheskoe supervyzorstvo: henezys poniatyia y sushch­nost. Pysma v Emyssyia. Offlain = The Emissia.Offline Letters: nauchno­pedahohycheskyi
ynternet­zhurnal. 2012. № 8. URL: http://www.emissia.org/offline/2012/1839.htm, svobodnyi (data zvernennia: 04.06.2018).
5. Pro zatverdzhennia "Oriientovnoi navchalnoi prohramy pidhotovky treneriv dlia navchannia pedahohichnykh pratsivnykiv, yaki navchatymut uchniv pershykh klasiv u 2018/2019 i 2019/2020 navchalnykh rokakh". URL: https://drive.google.com/file/d/15JYu011afStEZffrJB­CWk9m5vuuNzAst/view (data zvernennia: 14.07.2018).
6. Pro sotsialnu robotu z simiamy, ditmy ta moloddiu: Zakon Ukrainy № 2558­14 za stanom na 20 sichnia 2018. Verkhovna Rada Ukrainy: ofitsiinyi portal. URL:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2558­14 (data zvernennia: 14.07.2018).
7. Savchuk O. M., Myrhorodska I. V. Standarty supervizii v sotsialnii roboti. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu "Kyievo-Mohylianska akademiia". Seriia: Pedahohich­
ni, psykholohichni nauky ta sotsialna robota". 2012. T. 136. S. 67–71.
8. Synytsyna H. P. Vozmozhnosty supervyzyy v usylenyy praktycheskoi podhotovky pedahohov. Sovremennye problemy nauky y obrazovanyia. 2015. № 5. URL: http://www.­
science­education.ru/ru/article/view?Id=21663 (data zvernennia: 06.06.2016).
9. Slovnyk ukrainskoi movy: akadem. tlumach. slovnyk. Slovnyk ukrainskoi movy v 11 t.: onlain­versiia. URL: http://sum.in.ua (data zvernennia: 14.07.2018).
10. Slozanska H. I. Superviziia v sotsialnii roboti: osnovni pidkhody ta pryntsypy. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriia "Pedahohika". Sotsialna robota.
2014. Vyp. 30. S. 155–158. URL: file:///C:/Documents%20and%20Settings/%­D0%9D%D0%94%D0%9B/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%­
D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/Downloads/Nvuuped_2014_30_58.­ pdf (data zvernennia: 14.07.2018).
11. Soloveichyk M. Ya. Supervyzyia. Masterstvo psykholohycheskoho konsultyrovanyia / pod red. A. A. Badkhen, A. M. Rodynoi. Sankt­Peterburh: Evropeiskyi Dom, 2002.
S. 128–129.
12. Stavkova S. Do pytannia vyvchennia ta vykorystannia supervizii yak sotsialnoi tekhnolohii. Pedahohika i psykholohiia profesiinoi osvity. 2016. № 3. S. 178–190.
13. Stavkova S. H. Superviziia – metod profesiinoho stanovlennia sotsialnykh pra­tsivnykiv: istorychnyi aspekt. Sotsialna robota v Ukraini: teoriia i praktyka: nauk.­metod.
zhurn. 2007. № 2, (kviten­cherven). S. 35–40.
14. Yakovlev E. V., Yakovleva N. O. Supervyzyia kak pedahohycheskyi fenomen. Vestnyk ChHPU. 2015. № 10. S. 9–13.
15. Hawkins P., Shohet R. Supervision in the helping professions: an individual, group and organizational approach. 2­nd ed. Buckingham – Philadelphia: Open University Press, 2012. 232 r.

Переглядів анотації: 47
Опубліковано
2018-11-26
Як цитувати
Ivashniova, S. V. (2018). Супервізія в діяльності освітнього тренера. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (3), 96-107. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2018-PP-3-96-107