Психолого­педагогічні методи розвитку творчого мислення для студентів ВНЗ

  • N. O. Korsunska доктор фізико­математичних наук, професор, про­ відний науковий співробітник Інституту фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова
  • L. Yu. Melnychuk кандидат фізико­математичних наук, доцент, в. о. завідувача кафедри фізики Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
  • O. V. Melnychuk доктор фізико­математичних наук, профессор, проректор з наукової роботи та міжнародних зв'язків Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
  • L. Yu. Khomenkova кандидат фізико­математичних наук, старший науковий співробітник Інституту фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова
Ключові слова: творче мислення, проблемне навчання, методи педагогіки

Анотація

У статті розглядаються психолого-педагогічні методи формування творчого мислення у студентів вищих навчальних закладів. Акцентується увага на різних
методах розвитку творчого мислення під час організації навчального процесу для підготовки кваліфікованих кадрів нового типу. Проведені дослідження вказують на необхідність створення у ВНЗ України передумов, які всебічно сприятимуть формуванню творчого мислення та відповідної мотивації у студентів,
необхідної у їх подальшій професійній діяльності. Завданням викладача ВНЗ є необхідність врахування економічних змін, пов’язаних із переорієнтацією на
ринкові відносини, що супроводжується зростанням потреби у кваліфікованих кадрах нового типу, які вміють ефективно й творчо виконувати поставлені завдання. Показано, що для формування творчого мислення у студентів ВНЗ слід використовувати різні методи проблемного навчання, апробовані в економічно розвинених країнах. Проведений аналіз діяльності провідних університетів показав, що тісна взаємодія компаній та університетів здатні забезпечити високий рівень науково-дослідних робіт, що сприятиме розвитку творчого потенціалу студентів, а також відіграє певну роль у впровадженні нових технологій навчання. На прикладі зарубіжних країн розглянуто шляхи організації навчання та умови його фінансування.

Посилання

1. Pervin L., Dzhon O. Psykholohiia osobystosti: teoriia i eksperyment / per. z anhl. M. S. Zhamkochian; za red. V. S. Mahuna. Moskva: Aspekt­Pres, 2001. 607 s.
2. Psykholohiia tvorchosti: konspekt lektsii / uklad. O. A. Kryvopyshyna. Sumy: Vyd­vo SumDU, 2009. 81 s.
3. Osnovy psykholohii: pidruchnyk / za red. O. V. Kyrychuka, V. A. Romentsia. Kyiv: Lybid, 1995. 632 s.
4. Lytvynenko S. Kreatyvnist yak zahalna zdibnist do tvorchosti: suchasni pidkhody. Zbirnyk naukovykh prats poltavskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni
V. H. Korolenka. Seriia "Pedahohichni nauky". Poltava, 2006. Vyp. 3. S. 50–56.
5. Harry Alder. SQ, yly Muskulы tvorcheskoho yntellekta. Moskva: Fayr­press. 2004. 40 s.
6. Guilford J. P. The Nature of Human Intelligence. McGraw­Hill, New York, 1967. 538 p.
7. Torrance E. P. The nature of creativity as manifest thinking: Directions manual and scoring guide. New York: Cambridge University Press, 2006. P. 43–73.
8. Ehorova M. S. Sopostavlenye dyverhentnykh y konverhentnykh sposobnostei kohnytyvnoi sfery detei. Voprosy psykholohyy. 2000. № 1. S. 36–46.
9. Zhdan V. M., Skrypnikov A. M., Zhyvotovska L. V., Sonnyk H. T., Deneko M. O. Osnovy medychnoi psykholohii: navch.­metod. posib. Poltava: TOV "ASMI", 2014. 255 c.
10. Ivanova I. P. Rozvytok tvorchoho myslennia studentiv v umovakh problemno­ diialnisnoho navchannia. Stavropol, 2002. 240 s.
11. Alimova S. Psykholoho­analitychni aspekty vykorystannia metodiv aktyvizatsii tvorchoho myslennia studentiv. Psykholohiia i suspilstvo. 2005. № 1. S. 63–68.
12. Leontev A. N. Deiatelnost. Soznanye. Lychnost. 2­e yzd. Moskva: Polyt­ yzdat, 1977. 304 s.
13. Dutkevych T. V. Zahalna psykholohiia. Teoretychnyi kurs: navch. posib. Kyiv: Tsentruchbovoi literatury, 2016. 388 s.
14. Fitsula M. M. Pedahohika vyshchoi shkoly: navch. posib. Kyiv: Akademvydav, 2006. 352 s.
15. Kurliand Z. N., Khmeliuk R. I., Semenova A. V. Pedahohika vyshchoi shkoly: navch. posib. / za red. Z. N. Kurliand. Kyiv: Znannia, 2007. 495 c.
16. Paul Valery. Écrivain malgré lui. Magazine Psykholoho­pedahohichni nauky. 2018. № 3
17. Fyrsova Y. A., Melnyk M. V. Metodы pryniatyia upravlencheskykh reshenyi: uchebnyk y praktykum dlia akademycheskoho bakalavryata. 2­e yzd., pererab. y dop. Moskva:
Yzdatelstvo Yurait, 2016. 416 s.
18. Ruliev V. A., Hutkevych S. O. Menedzhment: navch. posibnyk. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury. 2011. 312 s.
19. Asher James. 1977. Learning Another Language Through Actions: The Complete Teachers Guidebook. Los Gatos, CA: Sly Oaks Productions. URL: http://www.tpr-world.com/.
20. Nunan David. Language Teaching Methodology: A Textbook for Teachers. Prentice Hall, 1991. URL: http://ec.hku.hk/dcnunan/.
21. Alex Osborn. Applied Imagination – Principles and Procedures of Creative Thinking. n Bronx, The United States, 1957. 379 p.
22. Byolohy: byohrafycheskyi spravochnyk. Kyev: Naukova dumka, 1984. 816 s.
23. http://ibl.usf.edu/.
24. https://ihkyiv.com/abroad/usa/into­university­of­south­florida.

Переглядів анотації: 33
Опубліковано
2018-11-26
Як цитувати
Korsunska, N. O., Melnychuk, L. Y., Melnychuk, O. V., & Khomenkova, L. Y. (2018). Психолого­педагогічні методи розвитку творчого мислення для студентів ВНЗ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (3), 108-116. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2018-PP-3-108-116