Застосування медіації для врегулювання конфліктів

  • M. Z. Kuziv кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інозем­ них мов Тернопільського національного економічного університету
Ключові слова: конфлікт, медіація, вирішення конфлікту

Анотація

У статті йде мова про роль медіації на шляху до вирішення конфлікту. Проаналізовано доцільність і можливості застосування медіації в Україні. Звертається
увага на те, що медiаторство має два позитивнi аспекти впливу на процес врегулювання конфлiкту. По-перше, присутнiсть на переговорах третьої сторони сама собою має позитивний ефект, оскiльки знижує мiру деструктивностi у взаємодiї сторiн. По-друге, медiаторство, спрямоване на органiзацiю ефективної комунiкацiї, дiалогу мiж сторонами конфлiкту, робить їх активними учасниками процесу розв’язання конфлiкту. Крім того, розглянуто завдання медіації, її принципи (такі як неупередженiсть, конфiденцiйнiсть, добровiльнiсть). У статті також описано критерії оцінки медіаторської діяльності (зокрема, об’єктивнi
критерiї, якi дозволяють розглядати втручання медiатора як успiшне; суб’єктивнi показники, які вiдображають ступiнь задоволеностi учасникiв конфлiкту
посередницькою дiяльнiстю; оцiнка самого медiатора i зовнiшнiх спостерігачів). Обґрунтовано вiдмiннiсть медiацiї вiд iнших способiв вирiшення конфлiкту.
Наприклад, якщо говорити про юристiв, то їм найчастiше доводиться мати справу з позицiями, а не з iнтересами сторiн. Вони працюють з фактами, якi мали мiсце в минулому, в той час як зусилля медiаторiв спрямованi на те, щоб вирiшити проблему зараз i на майбутнє. Медiатори не висловлюють експертних думок i не дають порад з приводу оптимального вирiшення питання. Розглянуто етапи медiаторства (знайомство з конфлiктом та його сторонами, робота зi сторонами конфлiкту, а також ведення переговорiв).

Біографія автора

M. Z. Kuziv, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інозем­ них мов Тернопільського національного економічного університету

1. Proekt Zakonu Ukrainy "Pro mediatsiiu" (reiestr. № 2480 vid 27. 03. 2015 r.), vnesenyi na rozghliad Verkhovnoi Rady Ukrainy narodnym deputatom A. I. Shkrum. URL: http://w1.s1.rada.gov.ua.
2. Hryshyna N. V. Psykholohyia konflykta. 2­e yzdanye. Sankt­Peterburh: Pyter, 2009. 538 s.
3. Pel M. Pryhlashenye k medyatsyy. Praktycheskoe rukovodstvo o tom, kak effektyvno predlozhyt razreshenye konflykta posredstvom medyatsyy. Moskva: Mezhrehyonalnыi tsentr upravlencheskoho y polytycheskoho konsultyrovanyia, 2009. 400 s.
4. Fysher R., Yury U. Put k sohlasyiu, yly Perehovorы bez porazhenyia / per. sanhl. Moskva: Nauka, 1992. 158 s.
5. Abolonyn V. O. Try podkhoda k ponymanyiu medyatsyy. Arbytrazhnyi y hrazhdanskyi protsess. 2011. № 10. S. 37–42.
6. Prybutko P. S, Mykhailenko R. V., Dubchak L. M. ta in. Konfliktolohiia: navch. posib. Kyiv: KNT, 2010. 136 s.
7. Vozniuk N. Alternatyvni sposoby vyrishennia hospodarsko­pravovykh sporiv. Yurydychna Ukraina. 2013. №10. S. 80–83.
8. Razreshenye konflyktov v sotsyalnoi rabote: aktualnыe problemy, dyskussyy y tendentsyy. URL: http://studme.org/.
9. Kurochkyn S. A. Treteiskoe razbyratelstvo hrazhdanskykh del v Rossyiskoi Federatsyy: teoryia y praktyka. Moskva: Volters Kluver, 2007. 272 c.
10. Mykolaienko Ya. Yu. Mediatsiia yak efektyvnyi zasib vyrishennia mizhnarodnykh konfliktiv. Nashe pravo. 2015. № 3. S. 184–188.
11. Rakytyna L. N., Lvova O. A. Medyatsyia (posrednychestvo): kak urehulyro­ vat spor, ne obrashchaias v sud. Moskva: Эksmo, 2008. 144 c.

Посилання

1. Proekt Zakonu Ukrainy "Pro mediatsiiu" (reiestr. № 2480 vid 27. 03. 2015 r.), vnesenyi na rozghliad Verkhovnoi Rady Ukrainy narodnym deputatom A. I. Shkrum. URL:
http://w1.s1.rada.gov.ua.
2. Hryshyna N. V. Psykholohyia konflykta. 2­e yzdanye. Sankt­Peterburh: Pyter, 2009. 538 s.
3. Pel M. Pryhlashenye k medyatsyy. Praktycheskoe rukovodstvo o tom, kak effektyvno predlozhyt razreshenye konflykta posredstvom medyatsyy. Moskva:
Mezhrehyonalnyi tsentr upravlencheskoho y polytycheskoho konsultyrovanyia, 2009. 400 s.
4. Fysher R., Yury U. Put k sohlasyiu, yly Perehovorы bez porazhenyia / per. s anhl. Moskva: Nauka, 1992. 158 s.
5. Abolonyn V. O. Try podkhoda k ponymanyiu medyatsyy. Arbytrazhnyi y hrazhdanskyi protsess. 2011. № 10. S. 37–42.
6. Prybutko P. S, Mykhailenko R. V., Dubchak L. M. ta in. Konfliktolohiia: navch. posib. Kyiv: KNT, 2010. 136 s.
7. Vozniuk N. Alternatyvni sposoby vyrishennia hospodarsko­pravovykh sporiv. Yurydychna Ukraina. 2013. № 10. S. 80–83.
8. Razreshenye konflyktov v sotsyalnoi rabote: aktualnye problemy, dyskussyy y tendentsyy. URL: http://studme.org/.
9. Kurochkyn S. A. Treteiskoe razbyratelstvo hrazhdanskykh del v Rossyiskoi Federatsyy: teoryia y praktyka. Moskva: Volters Kluver, 2007. 272 c.
10. Mykolaienko Ya. Yu. Mediatsiia yak efektyvnyi zasib vyrishennia mizhnarodnykh konfliktiv. Nashe pravo. 2015. № 3. S. 184–188.
11. Rakytyna L. N., Lvova O. A. Medyatsyia (posrednychestvo): kak urehulyro­ vat spor, ne obrashchaias v sud. Moskva: Eksmo, 2008. 144 c.

Переглядів анотації: 38
Опубліковано
2018-11-26
Як цитувати
Kuziv, M. Z. (2018). Застосування медіації для врегулювання конфліктів. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (3), 117-121. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2018-PP-3-117-121