Профілактика соціальної ізоляції старших підлітків у середовищі однолітків

  • Zhanna Volodchenko кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
  • Igor Kondratiev кандидат філософських наук, професор кафедри філософії права та юридичної логіки Національної академії внутрішніх справ України
  • Gаlina Kondratieva дефектолог інклюзивно-ресурсного центру № 4, м. Київ
Ключові слова: соціальна ізоляція, профілактика, інноваційні методи

Анотація

Мета статті полягає у визнанні існування в Україні проблеми соціальної ізоляції серед дітей підліткового віку, важливості створення середовища, яке б
забезпечувало попередження і зменшення випадків вилучення дітей із соціальних відносин, проявів байдужості та неповаги однієї дитини до іншої, заподіяння моральної шкоди, приниження і в такий спосіб утвердження свого статусу. За допомогою авторської анкети та індивідуальних бесід було підтверджено актуальність проблеми соціальної ізоляції. З’ясовано: у підлітковому середовищі відбуваються прояви соціальної ізоляції, приниження і виключення дітей з референтної групи, міжособистісні конфлікти і прояви неприйняття серед однолітків, небажання розуміти власні емоції та емоції інших людей, керувати ними. Методи соціометрії дозволили визначити взаємостосунки дітей, а саме симпатії антипатії, неприязні, байдужості, ступінь згуртованості роз’єднаності групи, "соціометричну позицію" кожної дитини. Запропоновані інноваційні методи роботи знижують рівень соціальної ізоляції та її розповсюдження в підлітковому середовищі, сприяють формуванню у дітей емоційного інтелекту, навичок самозахисту, адекватної поведінки в колі однолітків, на основі поваги, толерантності, емпатії з униканням автономних засобів мовлення, негативних жестів, слів. Метод circles of relationships (коло спілкування) спрямований на попередження та відгородження дитини від негативного впливу навколишнього середовища та створення "оболонки" (система світоглядних, ціннісних уявлень про особистий простір та важливість його захисту), яка убезпечить дітей від порушення зони комфорту та впливу образливих слів, дій, вчинків; ситуація "Два яблука" формує уявлення підлітків про шляхи самозахисту, емоційного реагування на негативний вплив зовнішнього середовища, збереження позитивного потенціалу свого внутрішнього світу, адекватну взаємодію у налагодженні гармонійних відносин з середовищем однолітків; метод "Зрозумій мене" створює ситуацію попередження соціальної
ізоляції підлітків, розвиває емпатійні можливості, такт, толерантність, емоційний інтелект, уміння управляти своїми емоціями та емоціями інших людей.

Посилання

1. Vplyv socialnoi izolyacii na rozvytok osobystosti [Influence of social isolation on personal development]. URL: http://um.co.ua/9/9-4/9-40005.html [in Ukrainian].
2. Galiguzova, L.N. (1996). Problema socialnoi izolyacii ditey [The problem of social isolation of children]. Pytannya psihologii – The question of psychology. URL:
http://psychlib.ru/mgppu/periodica/VP031996/GPS-101.HTM#$p101 [in Ukrainian].
3. Podolannya status "zatskovanyy" v seredovyshci odnolitkiv [Overcoming the status of "hunted" in peer circles]. URL: http://ukrainreferat.com/print:page,1,62346-Preodolenie-statusa-otverzhennyiy-v-podrostkovoiy-srede.html [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 27
Опубліковано
2019-12-02
Як цитувати
Volodchenko, Z., Kondratiev, I., & Kondratieva, G. (2019). Профілактика соціальної ізоляції старших підлітків у середовищі однолітків. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (3), 7-15. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2019-PP-3-7-15