Психологічні аспекти (ракурси) научуваності в інклюзивній освіті. Програмоване навчання

  • A. Yu. Kovtun кандидат психологічних наук, кафедри загальної та практичної психології Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
  • T. O. Getman кандидат психологічних наук, кафедри загальної та практичної психології Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Ключові слова: учень, особливі потреби, програмоване навчання

Анотація

У статті розглядаються психологічні аспекти научуваності звичайних школярів та дітей з особливими потребами, спроби визначити той ступінь розвитку школяра, з якого можна починати застосування програмованого навчання. Вивчаючи наукові джерела, ми керувались різними теріями та підходами і дійшли висновку що, погляди Л. С. Виготського на особливості психічного, фізіологічного розвитку залишаються, на нашу думку, актуальними і сьогодні: "Будь-який дефект відіграє подвійну роль. З одного боку, дефект – це мінус, недолік, а з іншого – плюс, тому що він створює стимули до розвитку і саме в цьому криються величезні сили компенсації"; "… дефект не є лише недоліком, слабкістю, а й плюсом, джерелом сили і здібностей, у ньому є позитивне значення!"; "Дитина з дефектом не є обов’язково дефективною дитиною. Ступінь її дефективності чи нормальності залежить від наслідків компенсації". Ми зробили спробу проаналізувати можливості програмованого навчання відповідно до вимог сучасної освіти гуманістичного напрямку, беручи до уваги особливі потреби научуваних дітей. Розглянули практики вітчизняних та зарубіжних лабораторій дослідження програмованого навчання. З’ясовували різницю в поглядах та точках зору в теоретичних позиціях, що лежать в основі тих чи інших принципів програмування, у відмінностях в теоріях навчання, які покладені в основу побудови конкретних шляхів програмованого навчання. Адже процес підготовки та перевірки навчальних матеріалів зосередить нашу увагу одночасно на багатьох аспектах научіння учнів з особливими потребами та звичайних дітей, що рідко спостерігається при звичайному навчанні.

Посилання

1. Vуhotskyi, L.S. (1983). Osnovу defektolohyy [Basics of defectology]. T.A. Vlasovoi (Ed.). Moskva: Pedahohyka. Vol. 5, 368 [in Russian].
2. Elkin, D.H. (1965). Pro psykholohichni peredumovy prohramovanoho navchannia [On the psychological background of programmed learning]. Radianska shkola – Soviet school, 12, 22–26 [in Ukraine].
3. Lopuha, O.S. (2012). Osoblyvosti korektsiino-vykhovnoi ta navchalnoi roboty v spetsializovanykh hrupakh dlia ditei z vadamy zoru [Peculiarities of correctional and educational work in specialized groups for children with visual impairment], 80, 4–5 [in Ukraine].
4. Kostiuka, H.S. & Balla, H.O. (Eds.). (1973). Psykholohiia prohramovanoho navchannia [Programming Psychology]. Kyiv: Radianska shkola [in Ukraine].
5. Synov V. M., Matvieieva M. P., Khokhlina O. P. Psykholohiia rozumovo vidstaloi dytyny [Psychology of a mentally retarded child]. Kyiv: Znannia, 2008. 359 s. S. 60–62 [in Ukraine].
6. Synova, Ye.V. (2008). Tyflopsykholohiia [Tiflopsychology]. Kyiv: Znannia [in Ukraine].
7. Smyrnov, A.A. (1987). Yzbrannуe psykholohycheskye trudу [Selected psychological works]. Moskva: Pedahohyka. Vol. 1–2; Vol. 1, 213–216 [in Russian].
8. Stouns, Е. (1984). Psykhopedahohyka. Psykholohycheskaia teoryia y praktyka obuchenyia [Psychopedagogy. Psychological theory and practice of teaching]. N.F. Talуzynoi (Ed.). Moskva: Pedahohyka [in Russian].
9. Tomchuk, S.M. (2004). Teoretychnyi analiz problem adaptatsii ditei z osoblyvymy potrebamy do navchannia u shkoli [Theoretical analysis of problems of adaptation of children with special needs to schooling]. Aktualni problemy navchannia ta vykhovannia liudei z osoblyvymy potrebamy – Actual problems of education and education of people with special needs. Kyiv: Universytet "Ukraina" [in Ukraine].
10. Yanchenko, T.V. (2016). Prohramovane navchannia yak rezultat evoliutsii idei pedolohii ta bikhevioryzmu [Programmed learning as a result of the evolution of the ideas of pedology and behaviorism]. Molodyi vchenyi – Young scientist, 12 (39), 550–554 [in Ukraine].

Переглядів анотації: 44
Опубліковано
2019-12-02
Як цитувати
Kovtun, A. Y., & Getman, T. O. (2019). Психологічні аспекти (ракурси) научуваності в інклюзивній освіті. Програмоване навчання. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (3), 31-37. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2019-PP-3-31-37