Сучасний стан наукової дослідженості проблеми диференційованого формування у майбутніх філологів англомовної міжкультурної комунікативної компетентності в самостійній роботі

  • O. V. Yaroshenko кандидат педагогічних наук, докторант кафедри методики викладання іноземних мов й інформаційно-комунікаційних технологій Київського національного лінгвістичного університету
Ключові слова: англійська мова, диференційоване навчання, комунікативна компетентність

Анотація

У статті розглянуто сучасні вітчизняні і зарубіжні наукові дослідження проблеми диференційованого формування у майбутніх філологів англомовної міжкультурної комунікативної компетентності в самостійній роботі. Проаналізовано роботи науковців з кожного аспекту досліджуваної теми і виділені загальні та специфічні ознаки за такими критеріями: автор, рік дослідження, вид наукової праці, мова, предмет дослідження і суб’єкт навчання. Аналіз існуючих досліджень дав змогу оцінити рівень розробленості питання. Виявлено, що науковці трактують поняття міжкультурної комунікативної компетентності як набір
певних навичок і вмінь, які сприяють ефективній комунікації в межах різних культур. Визначена необхідність організації самостійної роботи студентів на основі диференційованого навчання. Виявлено відсутність наукових досліджень диференційованого формування міжкультурної комунікативної компетентності; недостатню кількість праць з організації самостійної роботи майбутніх філологів.

Посилання

1. Zakon "Pro vyshсhu osvitu" vid 01.07.2014 [Higher Education Law]. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 [in Ukrainian].
2. Petrenko, M.M. & Korneieva, T.S. (2018) Rozvytok intelektualnogo potetsialu studentiv [Development of students’ educational potential]. Kropyvnycky: Vydavnyctvo TOV "KOD" [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 20
Опубліковано
2019-12-02
Як цитувати
Yaroshenko, O. V. (2019). Сучасний стан наукової дослідженості проблеми диференційованого формування у майбутніх філологів англомовної міжкультурної комунікативної компетентності в самостійній роботі. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (3), 94-100. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2019-PP-3-94-100