Kachalova, T. V. (2018). Формування інклюзивної культури закладу вищої освіти. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (3), 35-44. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2018-PP-3-35-44