Ivashniova, S. V. (2018). Супервізія в діяльності освітнього тренера. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (3), 96-107. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2018-PP-3-96-107