Pankiv, L. (2017). Методологічні засади формування художніх орієнтацій старшокласників в умовах позашкільної освіти. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 45-48. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2017-PP-1-45-48