Provorova, Y. (2017). Системно-холістичний контекст методичної підготовки майбутнього вчителя музики на засадах праксеологічного підходу. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 49-55. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2017-PP-1-49-55