Rudenko, O. (2017). Розвиток загальної музичної освіти: наступність і спадкоємність. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 60-64. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2017-PP-1-60-64