Martsyniv, V. (2017). Педагогічні умови розвитку творчих здібностей учнів шкіл мистецтв засобами електронного музичного інструментарію. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 94-100. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2017-PP-1-94-100