Mishedchenko, V. (2017). Теоретичне обґрунтування змісту та методики формування музично-педагогічної культури майбутнього вчителя початкових класів і музики. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 106-110. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2017-PP-1-106-110