Dvornyk, Y. (2017). Професійна підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва в умовах інформатизації освітнього простору. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 130-135. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2017-PP-1-130-135