Doroshenko, T. (2017). Принцип адаптації у формуванні готовності майбутнього вчителя музичного мистецтва до професійної самореалізації. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 136-142. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2017-PP-1-136-142