Kostenko, L. (2017). Взаємодія навчальних дисциплін у професійній підготовці майбутніх учителів музики. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 143-146. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2017-PP-1-143-146