Khliebik, S. (2017). Формування естетичної компетентності у фаховій підготовці майбутніх соціальних працівників. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 174-177. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2017-PP-1-174-177