Liashenko, T. (2019). Традиції та інновації в системі музично-інструментальної підготовки. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 196-200. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2017-PP-1-196-200