Bessarab, N. A. (2019). Особливості виховання міжкультурної толерантності у молодших школярів. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (2), 52-58. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2019-PP-2-52-58