Moiseenko, Y. V. (2019). Передумови формування світосприйняття у дітей 5–6 років. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (2), 77-82. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2019-PP-2-77-82