Maksymenko, V. I. (2019). Зміст поняття "художньо-творчий досвід" педагога-хореографа в контексті інтеграції мистецтва. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (4), 19-25. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2019-PP-4-19-25