Pikhtina, N. P. (2020). Педагогічні умови виховання старших дошкільників з відхиленнями у поведінці. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (4), 51-56. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2019-PP-4-51-56