Turchin, T. M. (2019). Опанування специфіки наукової мови як передумова підготовки наукового тексту. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (4), 57-65. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2019-PP-4-57-65