Yushchenko, K. O. (2019). Превентивно-педагогічний потенціал образотворчої діяльності дітей дошкільного віку у попередженні їх негативної поведінки. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (4), 79-86. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2019-PP-4-79-86