Demchenko, N. M., & Shchutsky, B. S. (2019). Формування інформаційної компетентності в майбутніх докторів філософії. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (4), 87-96. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2019-PP-4-87-96