Dubrovskaya, L. A., Dubrovsksiy, V. L., & Korol, V. S. (2019). Теоретичні основи організації самостійної роботи в початковій школі: історичний аспект. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (4), 129-135. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2019-PP-4-129-135