Chernenko, T. V. (2019). Питання про навчання дітей з порушенням функцій опорно-рухового апарату в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (4), 142-150. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2019-PP-4-142-150