Ivashniova, S. V. 2018. Супервізія в діяльності освітнього тренера. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), no 3 (Листопад), 96-107. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2018-PP-3-96-107.