Samoilenko, O. V., і A. H. Mostovenko. 2018. Педагогічні умови формування корпоративної культури майбутніх керівників загальноосвітніх навчальних закладів у процесі магістерської підготовки. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), no 3 (Листопад), 187-94. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2018-PP-3-187-194.