Huseinova, Larysa. 2017. Теоретична концептуалізація процесу формування готовності майбутнього вчителя музичного мистецтва до інструментально-виконавської діяльності. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), no 1 (Березень), 31-37. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2017-PP-1-31-37.