Provorova, Yevheniia. 2017. Системно-холістичний контекст методичної підготовки майбутнього вчителя музики на засадах праксеологічного підходу. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), no 1 (Березень), 49-55. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2017-PP-1-49-55.