Rakhmanova, Oksana. 2017. Художньо-творча синестезійність особистості в контексті інтеграції мистецтв. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), no 1 (Березень), 56-59. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2017-PP-1-56-59.