Khomenko, Leonid. 2017. Структурні компоненти формування мотивації до музично-педагогічної діяльності в студентів педагогічних коледжів. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), no 1 (Березень), 126-29. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2017-PP-1-126-129.