Dvornyk, Yurii. 2017. Професійна підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва в умовах інформатизації освітнього простору. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), no 1 (Березень), 130-35. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2017-PP-1-130-135.