Doroshenko, Tetiana. 2017. Принцип адаптації у формуванні готовності майбутнього вчителя музичного мистецтва до професійної самореалізації. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), no 1 (Березень), 136-42. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2017-PP-1-136-142.