Kostenko, Liudmyla. 2017. Взаємодія навчальних дисциплін у професійній підготовці майбутніх учителів музики. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), no 1 (Березень), 143-46. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2017-PP-1-143-146.