Mykhaskova, Maryna. 2017. Реалізація базових компетентностей у фаховій діяльності майбутнього вчителя музичного мистецтва. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), no 1 (Березень), 147-50. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2017-PP-1-147-150.