Tkachenko, Tatiana, і Tatiana Hordienko. 2019. Теорія та методика розвитку понять у психолого-педагогічній та методичній літературі. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), no 4 (Грудень), 26-32. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2019-PP-4-26-32.