Pikhtina, N. P. 2020. Педагогічні умови виховання старших дошкільників з відхиленнями у поведінці. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), no 4 (Червень), 51-56. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2019-PP-4-51-56.