Hou, Yimei. 2019. Педагогічні умови особистісно-креативного розвитку молодших школярів у процесі навчання музики. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), no 4 (Грудень), 73-78. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2019-PP-4-73-78.