Demchenko, N. M., і B. S. Shchutsky. 2019. Формування інформаційної компетентності в майбутніх докторів філософії. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), no 4 (Грудень), 87-96. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2019-PP-4-87-96.