Dubrovskaya, L. A., V. L. Dubrovsksiy, і V. S. Korol. 2019. Теоретичні основи організації самостійної роботи в початковій школі: історичний аспект. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), no 4 (Грудень), 129-35. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2019-PP-4-129-135.