Subbotenko, I. 2020. ЗНАЧЕННЯ ТВОРІВ САКРАЛЬНОГО ЖИВОПИСУ В РОЗВИТКУ ХУДОЖНЬОГО МИСЛЕННЯ ПЕДАГОГА. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), no 4 (Грудень), 42-47. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2020-PP-4-42-47.