Ivashniova, S. V. (2018) Супервізія в діяльності освітнього тренера, Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (3), pp 96-107. doi: 10.31654/2663-4902-2018-PP-3-96-107.