Huseinova, L. (2017) Теоретична концептуалізація процесу формування готовності майбутнього вчителя музичного мистецтва до інструментально-виконавської діяльності, Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), pp 31-37. doi: 10.31654/2663-4902-2017-PP-1-31-37.