Provorova, Y. (2017) Системно-холістичний контекст методичної підготовки майбутнього вчителя музики на засадах праксеологічного підходу, Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), pp 49-55. doi: 10.31654/2663-4902-2017-PP-1-49-55.